Notice: Undefined variable: begin in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/variables/variables.php on line 9

begin:


Notice: Undefined variable: begin in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/variables/variables.php on line 10

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1


Notice: Undefined variable: prodkindid1 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/variables/variables.php on line 64

Notice: Undefined index: prodkindid1 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/variables/variables.php on line 64

prodkindid1b:


Notice: Undefined index: prodkindid1 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/variables/variables.php on line 66

prodkindid1a:


Notice: Undefined variable: serid1 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/variables/variables.php on line 79
Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Praedica Verbum (Głoś Słowo)


kard. Joseph Ratzinger

W dzień Pięćdziesiątnicy

Piękne i głębokie kazania, wygłaszane w latach 1977-2002, na temat Ducha Świętego, Jego istoty, oddziaływania w świecie i w sercu każdego człowieka; opierające się na Biblii i Tradycji; naświetlające pojedyncze aspekty wiary w Ducha i próbujące je połączyć w naszym życiu.

więcej »


kard. Joachim Meisner

W dzień Objawienia Pańskiego

 Zbiór homilii na Objawienie Pańskie, wygłoszonych przez arcybiskupa Kolonii w latach 1990-2002 w tamtejszej katedrze; każda homilia łączy w sobie aspekty biblijny, antropologiczny i eklezjalny; motywem przewodnim jest powszechny plan zbawienia i centralna jego postać – Jezus Chrystus, nieustannie objawiający się człowiekowi i wzywający go, by jak biblijni Mędrcy ruszył za gwiazdą na spotkanie Dziecka.

więcej »


kard. Joseph Ratzinger

W czas Bożego Narodzenia

 Bożonarodzeniowe kazania jednego z najwybitniejszych teologów chrześcijańskich XX wieku – arcybiskupa Monachium, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, „współpracownika Prawdy”, a obecnie Papieża – inspirowane głęboką wiarą w Jezusa Chrystusa; wypływające z kontemplacji Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami; owiane radością promieniującą z wcielenia Boga i świętowania tego misterium.

więcej »


ks. Hieronim Kajsiewicz CR

Tryptyk wielkanocny

Trzy nieznane i dotąd nigdzie niepublikowane kazania wielkanocne, stanowiące głębokie medytacje oparte na tekstach biblijnych: O zmartwychwstaniu Pańskim, O zmartwychwstaniu duchowym, O zmartwychwstaniu umarłych.

więcej »


Notice: Undefined variable: trolley in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/index.php on line 171

Notice: Undefined variable: buyeridlog in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/index.php on line 175

Notice: Undefined variable: buyeridlog in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/alleluja/index.php on line 178